image banner
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Sở GD&ĐT

A. Ban Giám đốc

1. Ông Nguyễn Quang Thái - Giám đốc Sở GD&ĐT Long An

- Năm sinh: 1975

- Quê quán: thành phố Tân An, tỉnh Long An

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ đào tạo: Đại học kỹ thuật công nghiệp

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Thời gian bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 11/3/2022 theo Quyết định số 1923/QĐ-UBND ngày 07/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Long An

- Chịu trách nhiệm chung trong hoạt động của cơ quan và ngành giáo dục, chịu trách nhiệm chính về công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia, thiết bị trường học; công tác tổ chức cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, công tác thanh tra, công tác tiếp công dân, công tác khiếu nại, tố cáo, công tác kế hoạch, công tác tài chính, các chương trình, đề án phát triển hệ thống cơ sở vật chất, mạng lưới trường lớp, công tác tuyên giáo, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, đời sống văn hóa cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo, cán bộ quản lý; công tác đối ngoại.

- Phụ trách các phòng: Tổ chức- chính trị, tư tưởng và Thanh tra Sở, công tác kế hoạch – tài chính thuộc Phòng Hành chính – Quản trị.

- Phụ trách các huyện: Thạnh Hóa, Tân Thạnh, Châu Thành, Tân Trụ và Thành phố Tân An.

- Tham gia các Ban chỉ đạo theo sự phân công của lãnh đạo cấp trên và chịu trách nhiệm trước pháp luật về lĩnh vực, nhiệm vụ được giao.

2. Bà Phan Thị Dạ Thảo - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Long An

 Năm sinh: 1969

- Quê quán: thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Quản lý giáo dục

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Thời gian bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 01/12/2022 theo Quyết định số 337/QĐ-UBND ngày 12/01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Long An

- Tham mưu và chịu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về: công tác giáo dục trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên, giáo dục trung học cơ sở, công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia cấp học THPT, THCS, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, đời sống văn hóa, trật tự an toàn trường học cho sinh viên, học sinh trong ngành giáo dục và đào tạo, công tác PCGD THCS, Xóa mù chữ, công tác xây dựng xã hội học tập tại địa phương.

- Phụ trách lĩnh vực: Công tác sinh viên – học sinh, công tác Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ phụ nữ, quy chế dân chủ cơ sở cơ quan và cơ sở giáo dục trực thuộc, công tác y tế trường học, bảo hiểm y tế, công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, công tác an toàn giao thông, thực hiện công tác Đoàn, Đội, Hội, công tác thanh niên trường học, chương trình giáo dục nữ sinh, công tác an toàn thực phẩm, công tác xây dựng thư viện trường học.

- Phụ trách công tác Pháp chế, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật

- Phụ trách phòng: Giáo dục Trung học, các trường phổ thông trực thuộc Sở trung cấp, cao đẳng, đại học, trung tâm GDTX-KTTH, trung tâm Ngoại ngữ, trung tâm Tin học.

- Phụ trách các huyện: Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Cần Đước, Mộc Hóa và Thị xã Kiến Tường.

- Tham gia các Ban chỉ đạo theo sự phân công và chịu trách nhiệm trước pháp luật về lĩnh vực, nhiệm vụ được giao và các lĩnh vực khác do Giám đốc (hoặc tỉnh) phân công. 

3. Ông Nguyễn Hồng Phúc - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Long An

 - Năm sinh: 1979

- Quê quán: huyện Bến Lức, tỉnh Long An

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Thời gian bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 01/12/2020 theo Quyết định số 4305/QĐ-UBND ngày 27/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Long An

- Tham mưu và chịu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác văn phòng, hành chính – quản trị cơ quan, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, công tác cải cách hành chính và rà soát thủ tục hành chính, công tác đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trường học; công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục, công tác truyền thông của ngành.

- Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về giáo dục mầm non và giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục mầm non, phổ cập giáo dục tiểu học, công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia cấp học mầm non, tiểu học.

- Phụ trách công tác công tác thi đua khen thưởng, các hoạt động khuyến học, khuyến tài và các hoạt động của Hội.

- Phụ trách phòng: Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Giáo dục Mầm non - Giáo dục Tiểu học, các Phòng GD&ĐT, Hội Khuyến học, Hội Cựu Giáo chức.

- Phụ trách các huyện: Đức Huệ, Đức Hòa, Bến Lức, Cần Giuộc, Thủ Thừa.

- Tham gia các Ban chỉ đạo theo sự phân công và chịu trách nhiệm trước pháp luật về lĩnh vực, nhiệm vụ được giao và các lĩnh vực khác do Giám đốc (hoặc tỉnh) phân công. 

B. Cơ cấu tổ chức Sở Giáo dục và Đào tạo gồm có các phòng sau:

1. Phòng Hành chính - Quản trị

- Trưởng phòng: ông Phạm Văn Thở

- SĐT: 02723.826.394

- Email: vanphong.solongan@moet.edu.vn

2. Phòng Tổ chức - Chính trị, tư tưởng

- Trưởng phòng: ông Nguyễn Văn Hậu

- SĐT: 02723.821.701

- Email: phongtccb.solongan@moet.edu.vn

3. Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục

- Trưởng phòng: ông Nguyễn Thanh Nam

- SĐT: 02723.831.105

- Email: phongktkd.solongan@moet.edu.vn

4. Phòng Giáo dục Mầm non - Giáo dục Tiểu học

- Trưởng phòng: bà Lê Thị Thúy

- SĐT: 02723.827.466

- Email: phonggdth.solongan@moet.edu.vn

5. Phòng Giáo dục Trung học

- Phó Trưởng phòng: ông Nguyễn Phúc Hiền

- SĐT: 02723.826.180

- Email: phonggdtrh.solongan@moet.edu.vn

6. Thanh tra Sở

- Trưởng phòng: ông Huỳnh Văn Hiệp

- SĐT: 02723.823.203

- Email: thanhtra.solongan@moet.edu.vn

Chi tiết đính kèm

153_QD_SGDDT.pdf

 
Thông báo
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
 
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1