image banner
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
V/v tuyên truyền và công khai danh mục 06 TTHC được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Kiểm định chất lượng giáo dục; Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở GD&ĐT
Lượt xem: 77
2287_SGDĐT-HCQT_21-06-2024_TUYEN TRUYEN TTHC_KDCLGD_CHUAN QG_CHINH SUA 2024.signed.pdf
 

5907_QĐ-UBND_17-06-2024_QDCB_06 TTHC- SGDĐT-f.signed.pdf

Thông báo
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement