image banner
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

V/v tham gia góp ý kiến dự thảo Tờ trình, Nghị quyết về chính sách phát triển giáo dục mầm non

Trích yếu:
V/v tham gia góp ý kiến dự thảo Tờ trình, Nghị quyết về chính sách phát triển giáo dục mầm non
Nội dung:
Căn cứ Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ Quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non; Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 6389/UBND-VHXH ngày 14/7/2022 V/v tham mưu trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về chính sách mầm non; Để đảm bảo tính khả thi và thống nhất trước khi tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết; Sở Giáo dục và Đào tạo được UBND tỉnh giao nhiệm vụ xây dựng dự thảoTờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với giáo viên, cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp; Trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An. (Đính kèm dự thảo Tờ trình, dự thảo Nghị quyết). Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị quý cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu, đóng góp ý kiến dự thảo Tờ trình, dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh nêu trên. Ý kiến đóng góp bằng văn bản của các đơn vị gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 25/8/2022, (Email phongkhtc.solongan@moet.edu.vn) để Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh. Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của quý cơ quan, đơn vị và các địa phương./.
Tập tin tải về:
 
Thông báo
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
 
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1