image banner
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Danh mục địa chỉ thư điện tử

 

Họ tên
Chức vụ
Email
Ban giám đốc
Nguyễn Quang Thái
Giám đốc

nqthai@longan.gov.vn

Phan Thị Dạ Thảo

Phó Giám đốc

thaoptd@longan.gov.vn

Nguyễn Hồng Phúc
Phó Giám đốc
nhphuc@longan.gov.vn
Phòng Hành chính - Quản trị:
sgd@longan.gov.vn
vanphong.solongan@moet.edu.vn
phongkhtc.solongan@moet.edu.vn

Phạm Văn Thở
Trưởng phòng
thopv@longan.gov.vn
Nguyễn Thanh Bình
Phó Trưởng phòng
nguyenthanhbinh@longan.gov.vn
Hồ Văn Hậu
Phó Trưởng phòng
hauhv@longan.gov.vn
Nguyễn Thanh NhànChuyên viênntnhan@longan.gov.vn

Nguyễn Thị Xuân Hương

Chuyên viên

huongntx@longan.gov.vn

Bùi Thị Hồng Phượng

Chuyên viên

phuongbth@longan.gov.vn

Lưu Hoàng Vũ

Chuyên viên

lhvu@longan.gov.vn

Trần Thị Tam Thể

Chuyên viên

thettt@longan.gov.vn

Châu Thị Kim Uyên

Chuyên viên

uyenctk@longan.gov.vn
Nguyễn Tấn Thành
Chuyên viên

nguyentanthanh@longan.gov.vn

Nguyễn Tấn Một
Chuyên viên
motnt@longan.gov.vn
Phòng Tổ chức -Chính trị, tư tưởng
phongtccb.solongan@moet.edu.vn

Nguyễn Văn Hậu
Trưởng phòng
haunv@longan.gov.vn
Nguyễn Thị Quỳnh Châu
Phó Trưởng phòng
ntqchau@longan.gov.vn
Nguyễn Xinh Hiếu
Chuyên viên

hieunx@longan.gov.vn

Phan Văn Kiểu
Chuyên viên
kieupv@longan.gov.vn
Lại Hữu BìnhChuyên viênlhbinh@longan.gov.vn
Phòng Khảo thí vàQuản lý chất lượng giáo dục
phongktkd.solongan@moet.edu.vn
Nguyễn Thanh Nam
Trưởng phòng
thanhnam@longan.gov.vn
Trần Thị Kiều Diễm
Chuyên viên

diemttk@longan.gov.vn

Nguyễn Đức Thắng
Chuyên viên
thangnd@longan.gov.vn
Nguyễn Quốc Nghĩa
Chuyên viên
nghianq@longan.gov.vn
 Lê Lữ Tuấn AnhChuyên viênlltanh@longan.gov.vn
Phòng Thanh tra
thanhtra.solongan@moet.edu.vn
Huỳnh Văn Hiệp
Chánh Thanh tra

hiephv@longan.gov.vn

Đặng Thanh TuyềnPhó Chánh Thanh tratuyendt@longan.gov.vn

Nguyễn Hoàng Nguyên

Thanh Tra viên

hoangnguyen@longan.gov.vn

Trần Hoàng Hải

Thanh tra viên

haith@longan.gov.vn

Nguyễn  Trọng Đặng
Chuyên viên
Dangnt@longan.gov.vn
Phòng GDMN-GDTH
phonggdmn.solongan@moet.edu.vn
phonggdth.solongan@moet.edu.vn
Lê Thị Thúy
Trưởng phòng

lethithuy@longan.gov.vn

Đinh Thị Kim Nguyên
Phó Trưởng phòng
nguyendtk@longan.gov.vn
Nguyễn Thị Niêm
Chuyên viên
niemnt@longan.gov.vn
Lê Phát Vĩnh
Chuyên viên

vinhlp@longan.gov.vn

Bùi Thị Phương Thảo
Chuyên viên
thaobtp@longan.gov.vn
Phòng Giáo dục Trung học
phonggdtrh.solongan@moet.edu.vn
Nguyễn Phúc Hiền
Phó Trưởng phòng
hiennp@longan.gov.vn
Lê Phước Dũng
Phó Trưởng phòng

dunglp@longan.gov.vn

Đặng Ngọc Tuấn

Chuyên viên

tuandn@longan.gov.vn

Lê Thị Thanh Thủy

Chuyên viên

thuyltt@longan.gov.vn

Trương Công Đạm

Chuyên viên

damtc@longan.gov.vn

Lương Thị Bạch Tuyết

Chuyên viên
tuyetltb@longan.gov.vn

 Phan Thành ĐôngChuyên viêndongpt@longan.gov.vn

 

 
Thông báo
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
 
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1