image banner
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

V/v đóng góp ý kiến và đăng tải trên Trang thông tin điện tử dự thảo Tờ trình, Nghị quyết Về quy định mức thu học phí năm học 2024 - 2025 đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và cơ sở giáo dục thường xuyên chưa tự đảm bảo chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Long An

Trích yếu:
V/v đóng góp ý kiến và đăng tải trên Trang thông tin điện tử dự thảo Tờ trình, Nghị quyết Về quy định mức thu học phí năm học 2024 - 2025 đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và cơ sở giáo dục thường xuyên chưa tự đảm bảo chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Long An 
Nội dung:

Sở Giáo dục và Đào tạo được giao nhiệm vụ xây dựng dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh Về quy định mức thu học phí năm học 2024 - 2025 đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và cơ sở giáo dục thường xuyên chưa tự đảm bảo chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Long An kính gửi đến các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An nghiên cứu, đóng góp ý kiến dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh;

(Đính kèm dự thảo Tờ trình, Nghị quyết và tài liệu có liên quan) 

Thời gian gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 04/6/2024 để tổng hợp.

 
Thông báo
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
 
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1