image banner
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
V/v công khai danh mục TTHC đủ điều kiện cung cấp DVCTT một phần; toàn trình và không đủ điều kiện cung cấp DVCTT thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GD&ĐT (điều chỉnh lần 1)
Lượt xem: 74

4773_SGDĐT-HCQT_12-12-2023_SGD_CV- Tuyen truyen DVC truc tuyen toan trinh-mot phan_Dieu chinh lan 1.signed.pdf

9850_PL1-GDĐT DM CUNG CAP DVC TRUC TUYEN.xlsx

9850_PL2-GDĐT DM TTHC KHONG DU DK CUNG CAP DVC TRUC TUYEN-t10.2023.xlsx

Thông báo
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement