image banner
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Hơn 2.000 cán bộ quản lý, giáo viên được bồi dưỡng sử dụng sách giáo khoa lớp 5
Lượt xem: 510
Ngày 04/6, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An phối hợp Nhà xuất bản, các đơn vị liên kết tổ chức khai mạc các lớp bồi dưỡng trực tiếp sử dụng sách giáo khoa lớp 5 theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018 năm học 2024-2025 cho cán bộ quản lý, giáo viên trong tỉnh. Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo - Nguyễn Hồng Phúc dự.


Anh-tin-bai

Đại biểu tham dự khai mạc Lớp bồi dưỡng sử dụng sách giáo khoa lớp 5 theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018 năm học 2024-2025

Lớp bồi dưỡng trực tiếp sử dụng sách giáo khoa lớp 5 theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018 năm học 2024-2025 diễn ra từ ngày 04-12/6/2024 với sự tham gia của hơn 2.000 cán bộ quản lý, giáo viên trên địa bàn tỉnh.

Các cán bộ quản lý, giáo viên được bồi dưỡng trực tiếp 12 sách giáo khoa lớp 5 có số lượng các cơ sở giáo dục lựa chọn trên 90% gồm 8 sách của Bộ sách Cánh Diều (môn: Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Lịch sử và Địa lý, Đạo đức, Tin học, Công nghệ và Hoạt động trải nghiệm); 3 sách của Nhà Xuất bản Giáo dục (môn: Giáo dục thể chất, Âm nhạc và Mỹ thuật) và sách Tiếng Anh (Global Success).

Anh-tin-bai
 

 

Cán bộ quản lý, giáo viên được được Ban Biên tập, tác giả sách giáo khoa trực tiếp bồi dưỡng sử dụng sách giáo khoa lớp 5

Cụ thể, cán bộ quản lý, giáo viên tham gia bồi dưỡng môn Tiếng Việt, Toán: 1.957 người; Khoa học: 1.923 người; Lịch sử và Địa lý: 1.922 người; Đạo đức: 1.981 người; Hoạt động trải nghiệm: 2.000 người; Công nghệ:  2.045 người; Tin học: 619 người; Giáo dục thể chất: 916 người; Mỹ thuật: 778 người; Âm nhạc: 788 người; Tiếng Anh: 804 người.

Anh-tin-bai
 

Sách giáo khoa lớp 5 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 được áp dụng vào năm học 2024-2025

Đây là hoạt động nhằm cung cấp thêm cho cán bộ, giáo viên dạy lớp 5 hiểu rõ hơn những cấu trúc, nội dung chương trình của các môn học, phương pháp, kỹ thuật, hình thức dạy học,... để sử dụng bộ sách giảng dạy cho HS lớp 5 từ năm học 2024-2025; đồng thời, tạo cơ hội cho cán bộ, giáo viên chia sẻ thêm với Ban Biên tập, tác giả những vấn đề chưa rõ trong bộ sách để sử dụng bộ sách đạt hiệu quả./.

Theo Báo Long An Online

https://baolongan.vn/hon-2-000-can-bo-quan-ly-giao-vien-duoc-boi-duong-su-dung-sach-giao-khoa-lop-5-a177187.html

Thông báo
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement